Fiskeriopsyns retningslinjer:

 • Alle fiskerikontrol registreres samme dag som fiskeriopsyn udføres.
 • Alle fiskere man møder på sin kontroltur skal kontrolleres.
 • Alle kontrolture skal registreres, også ture hvor man ikke møder personer ved fiskevandet.
 • Til registrering skal benyttes følgende hjemmeside fiskeriopsyn.dk
 • Alt opsyn sker i henhold til § 129 i fiskeriloven.
 • Man fremviser altid sit fiskeriopsyns ID ved kontrol.
 • skal det optages rapport over en overtrædelse, husk altid at oplyse om
  ” jeg indgiver en anmelde og du har ikke pligt til at udtale dig..”
 • Man henvender sig i en venlig og positiv tone.
 • Tvivlen skal altid komme lystfiskeren til gode medmindre modsatte kan bevises.
 • Fiskers der med ulovligt agn, krog, modhager, må der tages billeder af dette som bevis