Gelsåsammenslutningen af 1976 fiskeriopsyns retningslinjer:

  • Alle fiskerikontrol registreres samme dag som fiskeriopsyn udføres.
  • Alle fiskere man møder på sin kontroltur skal kontrolleres.
  • Alle kontrolture skal registreres, også ture hvor man ikke møder personer ved fiskevandet.
  • Til registrering skal benyttes følgende hjemmeside fiskeriopsyn.dk
  • Alt opsyn sker i henhold til § 129 i fiskeriloven.
  • Man fremviser altid sit fiskeriopsyns ID ved kontrol.
  • Man henvender sig i en venlig og positiv tone.
  • Tvivlen skal altid komme lystfiskeren til gode medmindre modsatte kan bevises.