Her finder du  fiskeregler på det fiskevand du laver opsyn på:

Ribeåsystemet SU                            :    SU fiskeregler

Sønderjysk Sportsfiskerforening :    Foreningens fiskeregler          /          for hvert enkelt fiskevand

Ribe Sportsfiskerforening             :    Foreningens fiskeregler          /           for hvert enkelt fiskevand

Gels Å sammenslutning                 :    Foreningens fiskeregler  

Ribe Vesterå                                      :    Foreningens fiskeregler        

Fiskepleje                                           :    Fiskeregler                                /           Vadehavet bekendtgørelse